Čo sú digitálne produkty?

Existuje mnoho spôsobov, ako zarábať peniaze online. Jedným z nich sú digitálne produkty. Môžeš vytvoriť webshop, poskytovať služby (napr. tvorba webových stránok, poradenstvo, koučovanie) alebo vytvárať digitálne produkty (napr. videokurzy).

Ak chceš zarábať zdieľaním svojich vedomostí, t. j. vyučovaním alebo podporou publika v určitej téme, môžeš si zvyčajne vybrať medzi dvoma obchodnými modelmi:

  • predávať digitálne produkty pomocou platformy Mentortools alebo
  • môžeš spustiť systém postavený na predplatnom.

Pri oboch formách zárobku nie je ich rast obmedzený časom. Podnikateľ sa tak môže venovať práci, ako napríklad poradenstvu, osobnému koučingu alebo individuálnemu vzdelávaniu.

Každý sa už pravdepodobne stretol s online kurzami. Mnohí online podnikatelia vytvárajú vlastné digitálne produkty vo svojom odbore, aby zarobili peniaze, bez ohľadu na investovaný čas.

Členské systémy, ktoré využívajú možnosti predplatného sú však ešte stále menej známe. Hoci ide o rýchlo sa rozvíjajúci obchodný model s mnohými výhodami.

Teraz sa zameriame na online kurzy.

Pomocou online kurzu si ako učiteľ, školiteľ, kouč, expert, či rečník, môžeš vytvoriť nový zdroj príjmu. Zároveň získaš čas a okamžite sa staneš odborníkom.

Bola by škoda to nevyužiť.

Inovatívne riešenia, ktoré sú veľkolepé a účinné potrebujeme využívať pri výučbe, odbornom podnikaní…

S online vzdelávaním som sa zoznámila pred rokmi. Bola som ohromená úspechom, ktorý online podnikatelia v anglicky hovoriacom svete dosahovali jednoducho tým, že predávali svoje digitálne produkty.

Myslela som si, že toto je pre mňa cesta vpred, ak chcem odovzdávať svoje vedomosti v takej forme, kde ma čas neobmedzuje. Začala som sa učiť o rôznych systémoch LMS (Learning Management System), na ktorých sú väčšinou tieto kurzy založené. V našej krajine je tento trh ešte len na začiatku svojej cesty. Neexistujú vhodní dodávatelia, alebo školitelia. Ešte nie sú pripravení na tento kvalitatívny skok natoľko, aby svoje vedomosti natočili na video, sofistikovane ich zabalili a pridali k svojmu existujúcemu biznisu ako nový produkt. Online vzdelávanie má obrovský potenciál. 

Mojím cieľom je, aby som pomohla čo najväčšiemu počtu osôb, ktoré svoje podnikanie majú založené na vedomostiach, užitočných a dobrých veciach. Aby vedeli rozšíriť svoje online kurzy, a používali vhodnú platformu (nie LMS systémy), ktoré obstoja prípadne aj v medzinárodnej konkurencii a poskytnú skutočnú konkurenčnú výhodu na trhu. Začni vytvárať vlastné digitálne produkty a šíriť ich pomocou platformy Mentortools.

Digitálne produkty sú novou formou podnikateľskej slobody.

Prečo má tak málo ľudí vytvorené digitálne produkty?

Doteraz je v hlave väčšiny podnikateľov predstava, že profesionálne si zostaviť digitálny produkt vyžaduje veľa práce a vysokú úroveň technických zručností.

Ak si však vyhradíš čas a budeš pracovať s náročným systémom, ako je aj Mentortools, s digitálnymi produktami sa môžeš len vyhrať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *